Privatlivspolitik

OMFANGET AF MEDDELELSEN OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi forstår og respekterer dit privatliv og behovet for at beskytte dine personlige oplysninger.

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for din brug af dette websted (webstedet), uanset hvordan du får adgang til eller bruger webstedet, herunder adgang via mobile enheder.

Den beskriver, hvordan dine personlige data indsamles, bruges og deles, når du besøger eller foretager et køb på webstedet.

Vi kan opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden for at afspejle f.eks. ændringer i vores praksis eller af andre operationelle, juridiske eller lovgivningsmæssige årsager.


CONTROLLER

Den enhed, der er ansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af webstedet, afhænger af, hvor du bruger webstedet.


BRUG AF WEBSTEDET

Følgende enhed er ansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af webstedet, afhængigt af den region, hvor du befinder dig:


VIDEREGIVELSE TIL ANDRE ENHEDER I UDLANDET

Vi kan videregive nogle af eller alle dine personoplysninger til relaterede eller tredjeparts udenlandske enheder i overensstemmelse med vilkårene i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.


DATABESKYTTELSESANSVARLIG OG KONTAKTPERSON

I lande, hvor vi er forpligtet til det i henhold til loven, har vi udpeget databeskyttelsesansvarlige til at føre tilsyn med beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller om databeskyttelse generelt, kan du til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige i dit land. De relevante databeskyttelsesoplysninger for dit land er som følger:

Alle lande: [E-mail til den databeskyttelsesansvarlige: celticsdkshop@gmail.com]


HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG BEHANDLER

Når du besøger webstedet eller foretager et køb fra webstedet, indsamler vi følgende personoplysninger fra dig.


PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DU GIVER, NÅR DU BRUGER WEBSTEDET

Personligt identificerbare oplysninger som f.eks. dit navn, adresse, telefonnumre eller e-mailadresser.

Finansielle oplysninger (f.eks. kreditkortnumre og betalingsoplysninger) i forbindelse med en transaktion.

Levering, fakturering og andre oplysninger, som du giver i forbindelse med køb eller levering af en vare.

Andre data, som vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til eller har tilladelse til at indsamle og behandle, og som vi har brug for til din autentifikation eller identifikation eller til verifikation af de data, vi indsamler.


PERSONOPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER VED HJÆLP AF COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER

Vi bruger cookies, logfiler, web beacons og lignende teknologier til at indsamle data, når du bruger webstedet. Vi indsamler disse data fra de enheder (herunder mobile enheder), hvormed du får adgang til webstedet. De indsamlede data omfatter følgende brugs- og enhedsrelaterede oplysninger:

Data om de sider, du besøger, adgangstid, besøgsfrekvens og varighed, links, du klikker på, og andre handlinger, du foretager i forbindelse med din brug af webstedet og i reklamer og e-mailindhold.

Enhedsmodel eller -type, operativsystem og version, browsertype og -indstillinger, enhedsidentifikator eller individuel enhedsidentifikator, reklameidentifikator, individuel enhedstoken og cookiedata (f.eks. cookie-identifikator).

Den IP-adresse, hvorfra din enhed får adgang til webstedet.

Placeringsdata, herunder placeringsdata for din mobilenhed. Bemærk, at de fleste mobilenheder giver dig mulighed for at administrere eller deaktivere brugen af lokaliseringstjenester for alle applikationer i indstillingsmenuen.


FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR DATABEHANDLINGEN

Vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål og på forskellige retsgrundlag. Vi behandler dine personoplysninger primært for at drive og forbedre webstedet, for at give dig en personlig brugeroplevelse på dette websted, for at kontakte dig om dine transaktioner på webstedet, for at yde kundeservice, for at give dig personlig reklame- og marketingkommunikation og for at overholde vores juridiske forpligtelser. Vi deler også dine oplysninger med relaterede enheder og tredjeparter til disse formål.

FORMÅL MED DATABEHANDLINGEN

Med dit samtykke behandler vi dine personlige oplysninger til følgende formål:

Behandling af oplysninger om dig eller din virksomhed med henblik på at indgå en kontrakt med dig om at levere varer købt på webstedet til dig og opfylde denne kontrakt.

Muliggøre levering af købte varer fra logistik-/forsendelsesudbydere, herunder leveringsrelaterede meddelelser (såsom sporingsoplysninger), sidstnævnte i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning uden dit samtykke.

Behandling af generelle lokaliseringsdata (f.eks. IP-adresse eller postnummer) for at give dig lokaliseringsbaserede tjenester (f.eks. radiussøgning og andet personaliseret indhold baseret på dine generelle lokaliseringsdata).

Markedsføringsmeddelelser og målrettet reklame pr. telefon eller e-mail (f.eks. e-mail eller SMS), herunder meddelelser fra enheder, der er relateret til os, eller fra tredjeparter, medmindre sådanne meddelelser er tilladt uden dit samtykke i henhold til gældende lovgivning.

Behandling af dine nøjagtige lokaliseringsdata for at levere lokaliseringstjenester.

Behandling af dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, som du har givet, så vi eller tredjeparter kan give dig mulighed for at bruge visse tjenester eller stille dem til rådighed for dig.

Overholdelse af gældende love og regler, for at reagere på en stævning, ransagningskendelse eller anden lovlig anmodning om oplysninger, som vi modtager, eller for at beskytte vores rettigheder.

TREDJEPARTER I FORBINDELSE MED REKLAME

Med hensyn til tredjeparter bruger vi Shopify til at drive onlineshoppen på vores websted. Du kan få mere at vide om, hvordan Shopify bruger dine personlige data her: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Vi bruger også Google Analytics til at hjælpe os med at forstå, hvordan vores kunder bruger webstedet - du kan få mere at vide om, hvordan Google bruger dine personlige data her: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Du kan også deaktivere Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

MÅLRETTET REKLAME

Du kan få flere oplysninger om, hvordan målrettede reklamer fungerer, ved at besøge uddannelsessiden om Network Advertising Initiative ("NAI") på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan fravælge målrettet reklame ved at bruge nedenstående links:

Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Desuden kan du fravælge nogle af disse tjenester ved at besøge Digital Advertising Alliance's opt-out-portal på http://optout.aboutads.info/. Bemærk venligst, at vi ikke ændrer vores webstedets praksis for indsamling og brug af data, når vi ser et "Do Not Track"-signal fra din browser.

OPBEVARINGSPERIODE OG SLETNING

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret af os og vores tjenesteudbydere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning i det omfang, det er nødvendigt for de behandlingsformål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Herefter sletter vi dine personoplysninger eller træffer foranstaltninger til at anonymisere oplysningerne korrekt, medmindre vi er juridisk forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i længere tid (f.eks. af skattemæssige, regnskabsmæssige eller revisionsmæssige årsager).

RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

Med forbehold af eventuelle begrænsninger i henhold til den specifikke nationale lovgivning, hvor du er bosiddende, har du som registreret ret til adgang, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling og overførsel af oplysninger om dine personoplysninger. Du kan desuden trække dit samtykke tilbage og gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på grundlag af legitime interesser. Du kan også indgive en klage til en relevant tilsynsmyndighed.

I de følgende afsnit beskrives dine rettigheder mere detaljeret:

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger. Som følge heraf vil vi ikke kunne behandle dine personoplysninger på grundlag af dette samtykke i fremtiden. Tilbagetrækning af et samtykke har ingen indvirkning på lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før tilbagetrækningen.

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger, som vi behandler. Du kan navnlig anmode om oplysninger om formålet med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger, de kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte periode for opbevaring af personoplysningerne, retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, alle tilgængelige oplysninger om kilden til personoplysningerne (hvis de ikke er indsamlet fra dig), eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvor det er relevant, væsentlige oplysninger om detaljerne i forbindelse hermed. Din ret til adgang kan være begrænset af national lovgivning.

Du har ret til uden unødig forsinkelse at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig fra os. I betragtning af formålet med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret.

Du har ret til at få slettet personoplysninger om dig fra os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og information, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav. Retten til sletning kan være begrænset af national lovgivning.

Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig ("ret til dataportabilitet").

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Som hovedregel kan du henvende dig til tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller den dataansvarliges registrerede hjemsted.

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation. Dette gælder også for profilering. Hvis dine personoplysninger behandles af os med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til denne form for markedsføring, herunder profilering, for så vidt som den er relateret til denne direkte markedsføring.

Udøvelsen af de registreredes ovennævnte rettigheder (f.eks. retten til adgang eller sletning) er normalt gratis. Hvis anmodninger er åbenbart ubegrundede eller overdrevne, navnlig på grund af deres gentagne karakter, kan vi opkræve et passende gebyr (højst vores faktiske omkostninger) i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser eller nægte at behandle anmodningen.

COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER

Når du bruger vores websted, kan vi og udvalgte tredjeparter bruge cookies og lignende teknologier for at give dig en bedre, hurtigere og mere sikker brugeroplevelse eller for at vise dig personlige reklamer.

"Cookies" er datafiler, der placeres på din enhed eller computer, og som ofte indeholder en anonym unik identifikator. Du kan få flere oplysninger om cookies og om, hvordan du deaktiverer dem, på http://www.allaboutcookies.org.

"Logfiler" sporer handlinger, der finder sted på webstedet, og indsamler data, herunder din IP-adresse, browsertype, internetudbyder, henvisnings-/afgangssider og tidsstempler.

Web beacons", "tags" og "pixels" er elektroniske filer, der bruges til at registrere oplysninger om, hvordan du navigerer på webstedet.

DATASIKKERHED

Vi beskytter dine personlige data med tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at minimere risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang og uautoriseret offentliggørelse og ændring af data. Til dette formål bruger vi f.eks. firewalls og datakryptering samt fysiske adgangsbegrænsninger til vores datacentre og godkendelseskontrol af dataadgang.

Hvis vi oplever et brud på datasikkerheden, der involverer dine personlige oplysninger, f.eks.

der er uautoriseret adgang til eller videregivelse af dine personoplysninger eller tab af dine personoplysninger, som vi opbevarer, og

det sandsynligvis vil medføre alvorlig skade for dig, og

vi er ikke i stand til at forebygge den sandsynlige risiko for alvorlig skade ved at træffe passende afhjælpende foranstaltninger

vil vi informere dig om detaljerne i forbindelse med overtrædelsen. Vi vil også informere den relevante tilsynsmyndighed.

HVORDAN DU KAN STOPPE MED AT MODTAGE KOMMUNIKATION FRA OS

Hvis du ikke længere vil modtage e-mails fra os, skal du blot klikke på linket i e-mailen for at afmelde dig.

Hvis du vil stoppe med at modtage SMS'er fra os, skal du svare på enhver SMS med ordet "STOP".

Hvis du vil fjerne dine oplysninger fra vores markedsførings- og kommunikationsdatabaser, skal du blot sende en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige, der er nævnt i afsnit 3 ovenfor.

DATASIKKERHED

Vi beskytter dine personlige data med tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, uautoriseret offentliggørelse og ændring af data. Til dette formål bruger vi f.eks. firewalls og datakryptering samt fysiske adgangsbegrænsninger til vores datacentre og godkendelseskontrol af dataadgang.

Hvis vi oplever et brud på datasikkerheden, der involverer dine personlige oplysninger, f.eks.

der er uautoriseret adgang til eller videregivelse af dine personoplysninger eller tab af dine personoplysninger, som vi opbevarer, og

det sandsynligvis vil medføre alvorlig skade for dig, og

vi er ikke i stand til at forebygge den sandsynlige risiko for alvorlig skade ved at træffe passende afhjælpende foranstaltninger

vil vi informere dig om detaljerne i forbindelse med overtrædelsen. Vi vil også informere den relevante tilsynsmyndighed.


HVORDAN DU KAN STOPPE MED AT MODTAGE KOMMUNIKATION FRA OS

Hvis du ikke længere vil modtage e-mails fra os, skal du blot klikke på linket i e-mailen for at afmelde dig.

Hvis du vil stoppe med at modtage SMS'er fra os, skal du svare på enhver SMS med ordet "STOP".

Hvis du vil fjerne dine oplysninger fra vores markedsførings- og kommunikationsdatabaser, skal du blot sende en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige, der er nævnt i afsnit 3 ovenfor.